Srdečne blahoželáme spoločnosti SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD k vykonaniu lesného certifikačného auditu FSC a schváleniu nového certifikátu FSC.

Srdečne blahoželám SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD prejsť certifikačným auditom lesov FSC a schválený pre nový certifikát FSC.

Certifikácia lesov, známa tiež ako certifikácia dreva, je nástrojom využívania trhových mechanizmov na podporu udržateľného obhospodarovania lesov a dosahovanie ekologických, sociálnych a ekonomických cieľov. Pokiaľ ide o certifikáciu lesov, jedným môže byť zlepšený vývojový priestor samotných podnikov, druhým je zvýšenie konkurenčnej výhody prostredníctvom posilnenia základného riadenia a environmentálneho riadenia podnikov s cieľom udržať alebo zvýšiť podiel na trhu a zároveň byť schopný vyrábať diferencované výrobky, tretí je na zlepšenie sociálneho obrazu podnikov, pomoc podnikom pri rozširovaní medzinárodných kanálov, získanie väčšej podpory a po štvrté, posilnenie základného riadenia a environmentálneho riadenia podnikov.

SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD je výrobcom s certifikátom FSC už viac ako 9 rokov

Úspešné získanie certifikátu FSC znamená, že spoločnosť prešla zásadami a normami environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov stanovených FSC, zaistila dobré zásoby v dodávateľskom reťazci, nakupovala suroviny s certifikačnou značkou FSC, vyhýbala sa nákupu produktov z ohrozeného stromu druhov alebo nelegálneho výrubu a ubezpečiť spotrebiteľov, že produkty pochádzajú z lesov, ktoré zodpovedajú sociálnym, ekonomickým a ekologickým potrebám súčasných i budúcich generácií, a tiež podporovať Greenpeace.

Na dlhú dobu SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD dodržiavanie koncepcie výroby výrobkov z dreva, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, ekologické a zdravé, svojich výrobkov vynikajúcou kvalitou a dobrým servisom, ktoré uprednostňujú naši zákazníci.

V budúcnosti bude spoločnosť intenzívne rozvíjať oblasť ochrany zeleného životného prostredia, aby ochrana životného prostredia prispela svojimi vlastnými silami.

Reťazec dohľadu spoločnosti pokrýva celú škálu výrobkov, výrobky sa predávajú doma aj v zahraničí súčasne.

Ako držiteľ certifikátu FSC vítame všetkých našich priateľov a klientov po celom svete, aby si skontrolovali náš certifikát FSC na oficiálnej webovej stránke FSC: http://info.fsc.org/.

mold


Čas zverejnenia: 16. decembra 2020